Od 1 czerwca 2024 roku nasz Bank oraz inne instytucje (przed zawarciem umowy, np. konta, kredytu, czy pożyczki oraz w przypadku wypłaty gotówki powyżej 3-krotności minimalnego wynagrodzenia w kasie placówki bankowej) mają ustawowy obowiązek sprawdzać Twój PESEL w rejestrze Ministerstwa Cyfryzacji, aby mieć pewność, że nie został zastrzeżony.

Zobowiązuje nas do tego ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Twój PESEL będzie weryfikowany przed zawarciem umowy o:

 • konto,
 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt gotówkowy,
 • limit w koncie,
 • kredyt hipoteczny,
 • kartę kredytową,
 • bankowość internetową/mobilną lub
 • zmianą umowy kredytu, w wyniku której następuje, np. zwiększenie zadłużenia.
 • kiedy będziesz wypłacać w placówce gotówkę, w ciągu jednego dnia, w kwocie przekraczającej wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli Twój PESEL będzie zastrzeżony, nie będziemy mogli otworzyć nowych produktów czy zmienić istniejących umów.

Co warto wiedzieć o zastrzeganiu PESEL-u?

 1. Masz już zastrzeżony PESEL? Po cofnięciu zastrzeżenia musisz odczekać 30 minut, aby możliwe było ponowne zablokowanie numeru PESEL.
 2. Nie pamiętasz, czy Twój PESEL jest zastrzeżony? Taki status łatwo sprawdzisz w aplikacji mObywatel.
 3. PESEL możesz zastrzegać w razie potrzeby od 17 listopada 2023 r., jeśli masz ukończone 18 lat.

Jak zastrzec PESEL?

Możesz zastrzec swój PESEL na 2 sposoby:

 • przez Internet np. w aplikacji mObywatel,
 • osobiście – w urzędzie gminy/miasta.

Jak zastrzec numer PESEL przez Internet?

Otwórz aplikację mObywatel

Kliknij przycisk Zastrzeż PESEL lub cofnij zastrzeżenie i zaloguj się. System przeniesie cię do mObywatel.gov.pl.

Wybierz sekcję Twoje dane

Następnie kliknij Rejestr zastrzeżeń PESEL.

Wybierz jedną z opcji

Kliknij Zastrzeż PESEL lub Cofnij zastrzeżenie.

Gdzie znajdziesz więcej informacji?

W serwisie mObywatel.gov.pl lub na portalu gov.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych