ZASTRZEŻENIE KART

Kiedy utracisz kartę – zgubisz ją lub karta zostanie skradziona