TARYFA PROWIZJI
I OPŁAT

pobierana za czynności bankowe od osób fizycznych i podmiotów instytucjonalnych