KREDYT OBROTOWY „AGRO SKUP”


na finansowanie bieżących potrzeb związanych
z prowadzoną działalnością rolniczą