Ogólnopolski Ranking

Najlepszych Banków Spółdzielczych

Magazyn „Strefa Gospodarki” (Dziennik Gazeta Prawna) przygotowała ranking na najlepszy bank spółdzielczy w Polsce.

Poza aspektami ekonomicznymi i kadrowymi, ocenie kapituły zostały poddane działania banków podejmowane na rzecz lokalnych społeczności. Wzięto także pod uwagę rekomendacje branżowe, udzielane przez samych uczestników tegorocznej rywalizacji.

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu po raz kolejny znalazł się w ścisłej dziesiątce, jednak plasując się o „oczko” wyżej niż w roku poprzednim.

Lista Laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych

Ponadto wyróżnione zostały banki:

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym laureatom rankingu.