RACHUNEK POMOCNICZY

obsługa wyodrębnionych środków na określone cele