Informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju (dalej „PFR”) wdrożył proces postępowań wyjaśniających dla decyzji w sprawie umorzenia Subwencji Finansowej w ramach „Tarczy Finansowej 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

Informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju (dalej „PFR”) wdrożył proces postępowań wyjaśniających dla decyzji w sprawie umorzenia Subwencji Finansowej w ramach „Tarczy Finansowej 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

Do procedury wyjaśniającej mogą przystąpić Beneficjenci Tarczy Finansowej 1.0., którzy:

– złożyli Oświadczenie o rozliczeniu subwencji, jednocześnie korygując dane zaproponowane przez PFR we wniosku predefiniowanym, które to nie zostały uwzględnione przez PFR w wydanej decyzji umorzeniowej;
– nie złożyli Oświadczenia o rozliczeniu subwencji, a PFR wydał decyzję umorzeniową na podstawie danych przygotowanych dla nich we wniosku predefiniowanym;
– zgłosili się do Banku w ciągu 10 dni roboczych od dnia udostępnienia decyzji umorzeniowej z kompletem wymaganych dokumentów celem wszczęcia procedury Postępowania Wyjaśniającego.

W przypadku złożenia Oświadczenia o rozliczeniu w treści odpowiadającej propozycji PFR – przy jednoczesnym wnioskowaniu o umorzenie w wyliczonej i wskazanej przez PFR w predefinicji wysokości – kwota umorzenia wskazana w treści Decyzji nie może być zakwestionowana w toku Postępowania Wyjaśniającego, z uwagi na jej bezsporność.

Zgłoszenia reklamacyjne należy złożyć na formularzu zgłoszenia.

Formularz zawiera zdefiniowane kategorie zgłoszenia, które według PFR mogą uczestniczyć w procesie wyjaśniającym wraz z informacją o wymaganych dokumentach. Wypełniony formularz należy przekazać na adres mailowy: zgłoszenia.pfr@bankbps.pl.