RACHUNEK WALUTOWY


Umożliwia gromadzenie środków, a także przeprowadzanie rozliczeń walutowych