KREDYT
OBROTOWY


na finansowanie bieżących potrzeb związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą