Informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu dołączył do Loterii BLIKOMANIA. Oznacza to, że nowa kampania promocyjna obejmuje Naszych Klientów, wspierając aktywację usługi oraz korzystanie z niej w aplikacjach Banków Zrzeszenia BPS.

Każdy Klient Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu, który wykona transakcję BLIKIEM bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród!

Strona rejestracyjna loterii: www.blikomania.pl
Zasady BLIKOMANII 2024:

  • termin 15.04 – 23.06.2024
  • nagroda główna – 70 nagród losowanych codziennie po jednej sztuce
  • nagrody II stopnia – czeki BLIK o wartości 200 zł w przypadku wygranej za wszystkie transakcje BLIKIEM poza transakcjami zbliżeniowymi (7000 nagród)
  • łącznie jest 8 470 szt. nagród (w tym 8400 czeków)
  • nagrodę główną można wygrać tylko 1 raz w ciągu trwania loterii.
  • czeki BLIK można wygrać wielokrotnie, jednak tylko jeden dziennie.
  • nagroda gwarantowana za rejestrację w loterii
    • nagroda gwarantowana przydzielana do każdej poprawnej rejestracji, co oznacza, że jeśli ktoś ma więcej niż jedną aplikację bankową, może się zarejestrować więcej niż raz.- pakiet 1000 GB na 30 dni w ofercie na kartę Plusa lub Plusha- pakiet Start na 30 dni od Polsat Box Go.

Nagroda gwarantowana nie jest elementem loterii (z definicji) i nie jest uwzględniona w Regulaminie loterii.

Warunkiem wzięcia udziału w BLIKOMANII jest akceptacja Regulaminu oraz odpowiednich zgód na stronie rejestracyjnej www.blikomania.pl + zapłata 1 zł na konto Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Losowania będę się odbywały raz w tygodniu i będą obejmowały wszystkie dni z poprzedzającego tygodnia.

Szczegóły loterii dostępne są na stronie www.blikomania.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin – Loteria „Blikomania”