W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, każdy Klient korzystający z usługi BLIK, może ustalić indywidualne limity kwotowe.

Możliwość konfiguracji limitów płatności BLIK występuje z podziałem na trzy kanały:

 • Zakupy stacjonarne (POS)
 • Zakupy w internecie (WEB)
 • Wypłaty z bankomatów (Withdraw)

Dla każdego typu transakcji dodano możliwość ustalenia limitów jednorazowych, dziennych i miesięcznych.

Wysokość limitów dla płatności BLIK przedstawiają się następująco:

Domyślne limity BLIK:

 • Zakupy stacjonarne (POS)

– limit dzienny 500,00 zł
– limit miesięczny  10 000,00 zł
– limit jednorazowy 500,00 zł

 • Zakupy w Internecie (WEB)

– limit dzienny 500,00 zł
– limit miesięczny  10 000,00 zł
– limit jednorazowy 500,00 zł

 • Wypłaty z bankomatów (Withdraw)

– limit dzienny 500,00 zł
– limit miesięczny  10 000,00 zł
– limit jednorazowy 500,00 zł

Klient ma możliwość zmiany wysokości limitów transakcyjnych logując się bankowości elektronicznej eBO eBANK Online.

Maksymalne globalne limity BLIK:

 • Zakupy stacjonarne (POS)

– limit dzienny 5 000,00 zł
– limit miesięczny  50 000,00 zł
– limit jednorazowy 5 000,00 zł

 • Zakupy w Internecie (WEB) 500,00 zł

– limit dzienny 5 000,00 zł
– limit miesięczny  50 000,00 zł
– limit jednorazowy 5 0 00,00 zł

 • Wypłaty z bankomatów (Withdraw)

– limit dzienny 5 000,00 zł
– limit miesięczny  50 000,00 zł
– limit jednorazowy 5 000,00 zł

 W celu ustawienia/zmiany limitów Użytkownika dla operacji BLIK należy:

 1. Zalogować się do bankowości elektronicznej eBO eBANK Online.
 2. Wybrać Ustawienia
 3. W zakładce „Limity  – ustawienia limitów” wybrać Limity BLIK
 4. Wybrać kanał płatności BLIK, który chcemy zmienić i kliknąć przycisk Edytuj limit.
 5. W polu konfiguracja limitów Użytkownika wpisać żądaną kwotę limitu oraz przejść dalej klikając przycisk „Dalej”.
 6. Zatwierdzić nowy limit klikając przycisk „Zatwierdź”.
 7. Podać hasło jednorazowe w celu autoryzacji zmiany limitu.