Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tzw. Tarcza Antyinflacyjna) wprowadzamy rozwiązania pomocowe dla Kredytobiorców m.in. możliwość zawieszenia spłaty kredytu (zwane wakacjami kredytowymi).

Wnioski przyjmowane będą w Banku od dnia 29 lipca 2022r.  tj. od dnia wejścia w życie Ustawy, i dotyczą umów kredytów zawartych przed dniem 1 lipca 2022r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 1 lipca 2022r.

Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu Kredytobiorca może zawiesić:

  • w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
  • w okresie od dnia 1 października 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. (w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy),
  • w 2023 r. – maksymalnie na 1 miesiąc  w każdym kwartale kalendarzowym.

Wniosek można złożyć:

  • system bankowości elektronicznej EBO,
  • złożenie Wniosku w Placówce Banku,
  • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym poprzez ePUAP,
  • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELONEGO (aktualizacja 11.08.2022r)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.