Lokata zyskowna to bezpieczny sposób lokowania nadwyżek finansowych. Bogaty wybór okresów lokowania i wysokie oprocentowanie sprawiają, iż lokaty oszczędnościowe są atrakcyjną formą pomnażania oszczędności.

Lokata zyskowna może być zakładana na okres:  3, 6 lub 12 miesięcy,

minimalna kwota lokaty wynosi 1000 złotych,

oprocentowanie zależne od okresu i kwoty lokaty,

lokata nieodnawialna,

możliwość założenia lokaty przez Internet.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

Zapoznaj się z informacją o gwarancji środków w naszym Banku.