Mając na uwadze rosnące wymagania Klientów i bezpieczeństwo zlecanych operacji została uruchomiona nowa funkcjonalność w EBO Mobile PRO – Mobilna autoryzacja, pozwalająca na autoryzację czynności z bankowości elektronicznej za pomocą telefonu.

Co należy zrobić?

Jeżeli użytkownik nie ma jeszcze zainstalowanej aplikacji mobilnej, należy pobrać aplikację EBO Mobile PRO (dostępną w sklepach Google Play, AppStore i AppGallery), połączyć ją z kontem klienta w EBO eBank Online, a następnie aktywować Mobilną autoryzację.

Jeśli użytkownik ma zainstalowaną aplikację EBO Mobile PRO wystarczy tylko aktywować funkcję Mobilnej autoryzacji.

Po zleceniu operacji w bankowości internetowej EBO eBank Online RWD  otrzymamy powiadomienie PUSH w aplikacji mobilnej na telefonie. Logując się do aplikacji EBO Mobile PRO sprawdzimy dane operacji i jeśli się zgadzają zlecamy operację do realizacji.

KONFIGURACJA MOBILNEJ AUTORYZACJI:

Aby zmienić metodę autoryzacji z SMS lub EBO Token Pro na mobilną autoryzacje należy zalogować się w bankowości elektronicznej, a następnie przejść kroki opisane poniżej:

1. Ustawienia
2. Środki dostępu: Metody autoryzacji
3. Przypisz metody autoryzacji
4. Wybierać rachunek np. nr ROR Standard i wcisnąć „Zmień metodę”
6. Wybrać z listy opcję „Bankowość mobilna”
7. Podpisz i przekaż
8. Wprowadzić kod PIN do aplikacji mobilnej


Aby potwierdzić przelew i inne operacje przy pomocy mobilnej autoryzacji należy:

1. Wypełnić dane do zlecenia operacji w bankowości elektronicznej EBO eBank Online, a następnie kliknąć przycisk „podpisz i przekaż”.

2. Na smartfonie od razu pojawia się wiadomość PUSH, z informacją o nowym zleceniu do autoryzacji, która po kliknięciu automatycznie przenosi operację do zatwierdzenia. Bankowość elektroniczna czeka na zatwierdzenie operacji przez 10 minut. Okno autoryzacji na telefonie zawiera pełną informacją
o danej operacji, którą należy sprawdzić. Po weryfikacji danych zlecenia przyciskami akcji „odrzuć” odmawiasz wykonania operacji lub „zatwierdź” realizujesz zlecenie.

3. Po kliknięciu „zatwierdź” podajesz kod PIN do aplikacji mobilnej.

4. Aplikacja informuje Cię o statusie autoryzacji. Przyciskiem „zakończ” finalizujesz operację.

5. Autoryzacja została zaakceptowana w systemie bankowości elektronicznej EBO eBank Online.