Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem  Komendy Głównej Policji, Związku Banków Polskich oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w sprawie fałszywych połączeń telefonicznych przestępców podszywających się pod banki.

KGP – https://policja.pl/pol/aktualnosci/210076,Uwazajmy-na-falszywe-polaczenia-telefoniczne-przestepcow-podszywajacych-sie-pod-.html

ZBP – https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Falszywe-polaczenia-telefoniczne-przestepcow-podszywajacych-sie-pod-banki

PIIT – https://www.piit.org.pl/o-nas/aktualnosci/komunikat-kgp,-zbp-i-piit-falszywe-polaczenia-telefoniczne-przestepcow-podszywajacych-sie-pod-banki