PROGRAM
„DOBRY START 300+”


Jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.