KARTA DEBETOWA
VISA EURO


umożliwia dokonywanie płatności w walutach obcych