Informujemy, iż w życie weszły zmiany do ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zmiany  dotyczą obowiązku rejestracji książeczki mieszkaniowej i uprawień do premii gwarancyjnej.

Obowiązek rejestracji książeczki mieszkaniowej.

Jeśli posiadasz książeczkę mieszkaniową założoną w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu należy zgłosić się do najbliższej placówki Banku w celu zarejestrowania książeczki mieszkaniowej (książeczkę należy zabrać ze sobą).

Od tego, czy książeczka zostanie  zarejestrowana  będzie zależeć,  jak szybko będzie można ją zlikwidować.

W  przypadku likwidacji książeczki:

  • do 31 grudnia 2022 r. – zasady likwidacji nie zmienią się,
  • od 1 stycznia 2023 r. – jeśli książeczka nie będzie zarejestrowana do 31 grudnia 2022 r., właściciel nie będzie mógł jej zlikwidować jak dotychczas. Właściciel książeczki zarejestrowanej po 31 grudnia 2022 r., będzie mógł się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero od 1 stycznia kolejnego roku po dacie jej rejestracji (np. książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.).

Wyjątkiem są sytuacje, gdy czynność uprawniająca do wypłaty premii gwarancyjnej miała miejsce przed 1 stycznia 2023 r., ale sam wniosek został złożony już w 2023 roku – wtedy książeczkę można zlikwidować w tym samym roku (o ile nie upłynął ustawowy termin 90 dni).