Informacja o wysokości dwukrotności waloryzowanej kwoty uprawniającej do świadczeń pomocy społecznej:

  1. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego: 1552,00 zł,
  2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego: 1200,00 zł (na każdą osobę).

Bank Spółdzielczy
w Tarnobrzegu