:: Witamy na stronie Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu ::


Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.
Posiadamy dobrze rozwiniętą sieć nowoczesnych placówek, na którą składa się Centrala Banku w Tarnobrzegu oraz 10 Oddziałów, 11 Filii i 2 Punkty Kasowe.
Teren działania Banku obejmuje województwo podkarpackie oraz powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, janowski, ostrowiecki i kraśnicki.

Bank posiada w swojej ofercie bogatą gamę produktów bankowych:

 • rachunki bieżące dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 • konta osobiste dla osób fizycznych,
 • depozyty w formie wkładów oszczędnościowych terminowych i a'vista w złotych i walutach wymienialnych oraz rentierskie bony oszczędnościowe,
 • karty płatnicze,
 • obsługa rachunków przez internet,
 • sieć bankomatów,
 • kredyty na działalność bieżącą i inwestycyjną dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i wspólnot mieszkaniowych,
 • kredyty na cele rolnicze,
 • kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych,
 • kredyty na cele mieszkaniowe,
 • pełna obsługa walutowa, w tym Western Union,
 • rachunki w ramach programu IKE,
 • ubezpieczenia kredytobiorców,
 • grupowe ubezpieczenia dla posiadaczy i współposiadaczy rachunków bankowych.


 
Strona główna Góra strony